top of page

Antické Řecko
2015

Cílem celotáborové hry bylo za pomocí antického hrdiny každého oddílu (starořeckého městského státu) překonat labyrint nástrah pod horou Mytikas, kde byl při zrození Země za pomoci elementů vybudován nikdy neprobádaný labyrint, v jehož středu se nachází modrý a červený krystal. Modrý krystal dává sílu bohům, červený Titánům. Následným úkolem jednotlivých bojovníků (zástupců oddílů) bylo svést boj se strážci labyrintu o výše uvedené krystaly. Labyritn nástrah představovaly v rámci hry jednotlivé etapové hry, které byly inspirovány antickými bohy a bájemi s nimi spojenými. V urputném zápolení vyhrálo město

Místo tábora:                  Táborový areál Bonětice

Termín tábora:                16. - 29.7.2016

Počet dětí a mládeže:

bottom of page