top of page

Dobrodružství na Bradavicích

2010

Cílem celotáborové hry bylo vystavět, vybudovat co nejfunkčnější pravěkou osadu.  Jako prostředek k tomu sloužily jednotlivé symboly – kartičky, určené pro jednotlivé období pravěku (paleolit, mezolit, neolit), na které si jednotlivé kmeny „vydělávaly“ v rámci etapových her. Podle umístění v jednotlivých etapových hrách dostávaly kmeny „prakoruny“ a za ty budovaly své osady.

Poslední den celotáborové hry byla vyhodnocena nejlépe fungující pravěká osada (kmen Medvědi), kdy odměnou pro vítěze byla VELKOLEPÁ OSLAVA, uspořádána na počest jejich vítězství ostatními kmeny.

Místo tábora:                      Táborový areál Mladotice

Termín tábora:                    15. - 28.7.2017

Počet dětí a mládeže:

bottom of page