top of page

Zámořské objevování
2021

Letošní rok se táborníci ocitli na souostroví ,,Rexíkovy ostrovy‘‘. Pod dohledem boha Poseidona a za doprovodu svých patronů propluli mladí mořeplavci skrze každý oceán světa a seznámili se i s námořnickým řemeslem jako takovým. Stavba lodi, záchrana uneseného kapitána či drancování, s tím a mnohým dalším si musely posádky Alfa, Beta, Gama a Delta poradit. Nechyběly také tradiční námořnické tance a divadlo s napínavými příběhy. Celotáborovou hru, s cílem nejlépe naložit s nasbíranými zkušenostmi, nakonec po napínavém finále vyhrál oddíl GAMA a společně s ostatními táborníky završili své putovaní BOHATOU HOSTINOU.

Místo tábora:        Táborový areál Mladotice zastávka

Termín tábora:                      3. - 18.7.2021

Počet dětí a mládeže:                    ??

bottom of page