top of page

Root City
Osadníkova zlatá horečka
2016

Cílem celotáborové hry bylo za pomocí výstavby měst zabrat co největší území na mapě v okolí města Root City. Za každé vystavěné město získal jednotlivý oddíl koncesní listinu na těžbu zlata. Každá koncesní listina se vztahovala na jedno těžební pole. Koncesní listiny vydávala postava prospektora. Prospektor vydal listinu tomu oddílu, který postavil podle pravidel předepsaný počet staveb ve svěřeném městečku. Maximálně mohla být každý oddílem zvelebena čtyři městečka. Za každé dokončené městečko, získával oddíl koncesní listinu a s ní také právo těžit poslední den tábora na těžebním poli v okolí Root City. Nalezené zlato bylo v rámci finální etapové hry přepraveno do banky v Root City. Pořadí jednotlivých osad pak určila celková hmotnost zlata odevzdaná bankéři (oddíl Gama).

Místo tábora:                  Táborový areál Letiny

Termín tábora:                16. - 29.7.2016

Počet dětí a mládeže:

bottom of page