Sportovní klub policie Rexík je parta skvělých dospěláků, kteří dobrovolně věnují svůj volný čas, nabyté dovednosti, znalosti a zkušenosti pro radost a zábavu dětí a mládeže. Hlavní náplní klubu je vyplnit volný čas dětí a mládeže bez nutnosti závazné celoroční registrace. Činnost klubu spočívá zejména v zajišťování jednorázových volnočasových aktivit (pěší a vodní turistika, cykloturistika, geocaching, základy kynologie, tábornictví, přežití v přírodě či rukodělné činnosti) a to formou  jednodenních výletů či vícedenních soustředěních. Klub sdružuje dva oddíly, turisticko-tábornický oddíl Green a Vodácký oddíl. Vedle uvedených akcí se klub věnuje ostatním obecně prospěšným aktivitám, jako je čištění vodních toků a přírody, sázení stromů, dobrovolnické práce na kulturních památkách Plzeňského kraje apod.

     Klub vznikl v roce 2016 z původní party táborníků, tvořené z větší části současnými či bývalými policisty, kteří již od roku 2009 pořádají pro děti letní dětské tábory v přírodě. Každý rok tak členové klubu pořádají letní dětský tábor Rexík. Zde se děti pod vedením členů klubu seznámí se základy táboření a přežití ve volné přírodě, účastní se dvoudenního turistického pochodu s přenocováním ve volné přírodě, zvyšují si svojí fyzickou kondici a navazují přátelství s ostatními dětmi. Hlavním bodem každého tábora je  tématická celotáborová hra plná napětí a nezapomenutelných zážitků. V zimních měsících pořádá klub zimní dětský tábor, který je pro děti pokaždé zpestřením vánočních prázdnin. Dětské tábory Rexík jsou opravdové místo, kde se fantazie dětí mění ve skutečnost.

© 2023 by Fashion Diva. Proudly created with Wix.com